Hur installerar du inbyggda ljusfjäderbeklädnader?