Hur många skäppor gröna bönor kan du få per tunnland?