Vad betyder författaren av allt vi måste frukta är rädsla för sig själv?