Varför talövergångar är så kritiska till ett framgångsrikt tal?