Vad är de subenheter som utgör var och en av makromolekylerna?