Måste du vara en florida bosatt för att få en fastighetslicens?