Vilket läkemedel används för att motverka effekten av edrofoniumklorid?