Hur länge levde Gord Downie efter att ha diagnostiserats?