Hur många kalorier finns i en sabra hummusbehållare?