Vad händer med den energi som produceras genom fotosyntes?