Vad är förhållandet mellan Ruth och Travis i en rosin i solen?