Vad är modellen för aggregerad efterfrågan och aggregatförsörjning?