Varför är åldersstrukturen viktig för befolkningstillväxten?