Hur påverkar den fysiska utvecklingen språkutveckling?