Vad behöver det hända att åsidosätta presidentens veto?