Vad är indikationen för användningen av magnesium?