Vilka är de fysiska och kemiska egenskaperna hos grupp 1-element?