Vad händer med jämviktspris och kvantitet när efterfrågan ökar quizlet?