Vad är förhållandet mellan moral och kriminellt fel?