Hur tar jag bort ett korroderat vattenvärmelement?