Vad betyder det 22: Ändring innebär i enkla termer?