Kommer laborerade vuxna diamanter att bli billigare?