Vad är den normala andelen kolhydrater i en typisk humancell?