Varför är det bara 4 linjer i väteutsläppsspektrumet?