Hur tar du bort ett GE-monogram inbyggt i kylskåp?