Hur långt ifrån varandra ni planterar dragon frukt?