Vad är några begränsningar för flamprovet för att identifiera metaller?