Vilket av följande är typiska egenskaper hos en person med anorexia nervosa i USA?