Vad är de tre kärndelarna av ett mönster 2-mening?