Vilka befogenheter är reserverade speciellt för representanthuset?