Vad är ett marknadsföringsinformationssystem och vilka egenskaper ska det ha?