Är destillerat vatten detsamma som sterilt vatten?