Hur absorberar växter näringsämnen genom sina rötter?