Vad är skillnaden mellan faktum teori och hypotes?