Hur länge innan du lagar mat ska jag injicera en kalkon?