Varför är klienten / terapeutförhållandet viktigt?