Vad innebär att köpa på marginalen under den stora depressionen?