Vad är CPT-koden för laparoskopisk vänster salpingektomi?