Vad händer när du jämför två strängobjekt med == operatören?